Tłumaczenie z języka angielskiego

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2021 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze procedury i zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi i informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

1. Interpretacja

1.1. Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenia zdefiniowane w następujących warunkach.

1.2. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

2. Definicje

2.1. Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.
 • zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Możesz być określany jako Osoba, której dane dotyczą, lub jako operator, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.
 • Firma (zwana w niniejszej Umowie "Firmą", "My", "Nasz" lub "Nas") odnosi się do contentmods.com.
 • Do celów RODO, Spółka jest Administratorem Danych.
 • Afiliacja oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza własność 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innej instytucji zarządzającej.
 • Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
 • Strona internetowa odnosi się do contentmods.com, dostępnej pod adresem www.contentmods.com
 • Serwis odnosi się do Witryny.
 • Świadczeniobiorca usług oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza Witrynę.
 • Właściciel oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu wykorzystania Usługi.
 • Do celów RODO Usługodawcy są uważani za Podmioty Przetwarzające Dane.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 • Do celów RODO Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.
 • Cookies są małymi plikami które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierającą szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie wśród wielu zastosowań.
 • Usage Data odnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład, czas trwania wizyty na stronie).
 • Data Controller dla celów RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Typy zebranych danych

3. Dane osobowe

3.1. Składając wniosek za pośrednictwem strony aplikacji i korzystając z naszych Usług, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres, kraj, województwo, kod pocztowy, miasto
 • numer telefonu
 • PayPal lub informacje bankowe
 • Skype
 • poprzedni pracodawcy, doświadczenie zawodowe i dostępność
 • Operator referencyjny
 • Usage Data

4. Dane użytkowania

4.1. Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu.

4.2. Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Urządzenia (np. adres IP), wersja przeglądarki, typ przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

4.4. Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, adres IP urządzenia mobilnego, typ używanej przeglądarki mobilnej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

4.4. Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi przez lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

5. Technologie śledzenia i pliki cookie

5.1. Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, skrypty i tagi do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

5.2. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

5.3. Pliki cookie mogą być "trwałymi" lub "sesyjnymi" plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

5.4. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne Pliki Cookies

Typ: Sesyjne Pliki Cookies

Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwiają Ci korzystanie z niektórych z ich Funkcji. Pomagają uwierzytelnić operatorów i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont operatorów. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ci tych usług.

 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy operatorzy zaakceptowali korzystanie z plików cookie na stronie internetowej.

 • Funkcjonalne pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

 • Śledzenie i wydajność Cookies

Typ: Trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na Stronie internetowej i sposobie korzystania z Witryny przez operatorów. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Cię jako indywidualnego odwiedzającego. Wynika to z faktu, że zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych reklam, stron, funkcji lub nowych funkcji Witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi operatorzy.

 • Targetujące i reklamowe pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie śledzą Twoje nawyki przeglądania, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam, które mogą Cię zainteresować. Te pliki cookie wykorzystują informacje o historii przeglądania, aby pogrupować Cię z innymi operatorami, którzy mają podobne zainteresowania. Na podstawie tych informacji i za naszą zgodą reklamodawcy zewnętrzni mogą umieszczać pliki cookie, aby umożliwić im wyświetlanie reklam, które naszym zdaniem będą odpowiednie dla Twoich zainteresowań, gdy jesteś na stronach internetowych osób trzecich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i Twoich wyborów dotyczących plików cookie, prosimy o odwiedzenie naszej Polityki Cookies.

6. Wykorzystanie Twoich danych osobowych

6.1. Spółka może wykorzystywać Dane osobowe do następujących celów:

 • Do świadczenia i utrzymywania naszej Usługi, w tym do monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Zarządzać Twoim Kontem: w celu zarządzania Twoją rejestracją jako operatora Usługi. Dane osobowe, które podajesz, mogą dać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego operatora.
 • A wykonania umowy: opracowania, zgodności i podjęcia umowy zakupu zakupionych produktów, przedmiotów lub usług lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Serwisu.
 • Aby skontaktować się z Tobą: Aby kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub zakontraktowaną usługą, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.
 • Do dostarczania Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi żądaniami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

6.2. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z Dostawcami Usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, wyświetlania Reklam Tobie w celu wsparcia i utrzymania naszej Usługi, kontaktowania się z Tobą, reklamowania Się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi lub w celu przetwarzania płatności.

7. Przechowywanie danych osobowych

7.1. Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

7.2. Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

7.3. Wszystkie dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po pewnym czasie bezczynności. Konta operatorów zostaną automatycznie usunięte po 180 dniach od dezaktywacji. Podania o pracę zostaną automatycznie usunięte po 5 latach dezaktywacji.

8. Przekazywanie danych osobowych

8.1. Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim miastem, województwem, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

8.2. Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na ten transfer.

8.3. Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.


Ujawnienie Twoich Danych Osobowych

9. Transakcje biznesowe

9.1. Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy o tym, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

10. Organy ścigania

10.1. W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

11. Inne wymogi prawne

11.1. Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, jeśli takie działanie jest konieczne, aby:

 • Ochrona bezpieczeństwo osobiste Operatorów Serwisu lub społeczności
 • Obowiązek prawny
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki
 • Bezpieczeństwo przed prawem i odpowiedzialność
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych nadużyć w związku z Usługą

12. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

12.1. Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

13. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

13.1. Usługodawcy mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w naszym imieniu i są zobowiązani do nieujawniania ani nie wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

14. Analityka

14.1. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszego Service.

 • Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Mogąc zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o wizytach activity.

P>Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie prywatności, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

15. Reklama

15.1. Możemy korzystać z usług dostawców usług w celu wyświetlania reklam użytkownikowi w celu wsparcia i utrzymania naszego pliku cookie Service.

 • Google AdSense & DoubleClick Cookie

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszej Usłudze. Korzystanie przez Google z pliku cookie DoubleClick umożliwia jej i jej partnerom wyświetlanie reklam naszym operatorom na podstawie ich wizyty w naszym Serwisie lub innych witrynach w Internecie.

Mogąc zrezygnować z używania pliku cookie DoubleClick do reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając stronę internetową Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/ads/preferences/

 • Bing Ads

Bing Ads to usługa reklamowa świadczona przez Microsoft Inc.

Mniesisz zrezygnować z Bing Ads, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie rezygnacji z Bing Ads: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Aby uzyskać więcej informacji na temat Bing Ads, zapoznaj się z ich Polityką prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

16. Marketing e-mailowy

16.1. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas dowolnej lub wszystkich tych wiadomości, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje podane w dowolnej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

16.2. Możemy korzystać z usług dostawców usług marketingu e-mailowego w celu zarządzania wiadomościami e-mail i wysyłania wiadomości e-mail do You.

 • >Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) usługa remarketingu jest świadczona przez Google Inc.

Mogąsz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – dla przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

P>Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Google, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

usługa remarketingu reklam
 • Bing Ads

Bing Ads jest świadczona przez Microsoft Inc.

M możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Bing Ads, postępując zgodnie z instrukcjami: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Więcej informacji na temat praktyk i zasad ochrony prywatności firmy Microsoft można znaleźć na stronie Zasady ochrony prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

17. Użytkowanie, wydajność i inne

17.1. Możemy korzystać z usług zewnętrznych Dostawców Usług w celu lepszego ulepszania naszych Usług.

 • Niewidzialna reCAPTCHA

Korzystamy niewidocznej usługi captcha o nazwie reCAPTCHA. reCAPTCHA jest obsługiwana przez Google.

Usłębnia reCAPTCHA może zbierać informacje od Użytkownika i z Jego Urządzenia ze względów bezpieczeństwa.

P>Usługi zebrane przez reCAPTCHA są przechowywane zgodnie z Polityką prywatności Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

RODO Prywatność

18. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

18.1. Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Konsent: Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub więcej określonych celach.
 • Legitymitym: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.
 • Vital: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej.
 • Wykorzystość umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub do jakichkolwiek zobowiązań przedumownych.
 • Dycesje prawne: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie danych osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.

18.2. W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

19. Twoje prawa wynikające z RODO

19.1. Firma zobowiązuje się szanować poufność Twoich Danych Osobowych i zagwarantować, że możesz skorzystać ze swoich praw.

19.2. Na mocy niniejszej Polityki prywatności oraz zgodnie z prawem, jeśli znajdujesz się w UE, masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do Twoich Danych Osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat Twojej osoby. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii Danych Osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Proś o korektę Danych Osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy o Tobie.
 • Proś o przekazanie Twoich Danych Osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy tylko zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w których wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.
 • Object przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Proś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych Osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Wycofanie swojej zgody. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługi.

20. Korzystanie z praw do ochrony danych RODO

20.1. Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, dołożymy starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

20.2. Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli jesteś w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

21. Prywatność dzieci

21.1. Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 21 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 21 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

21.2. Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

22. Linki do innych stron internetowych

22.1. Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

22.2. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron trzecich lub usług.

23. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

23.1. Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

23.2. Powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub widocznego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" na górze niniejszej Polityki prywatności.

23.3. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

 • Przez e-mail: pl@contentmods.com