Frilans/operatøravtale og konfidensialitetsavtale

Sist oppdatert: 29 desember 2022

1. Frilans/Operatør Oppgaver

    Frilanser/Operatør jobber anonymt i selskapet gjennom en virtuell profil og har i oppgave å inspirere kunder til kontinuerlig diskusjon. Brukeren må følge reglene og instruksjonene for å skrive meldinger.
:to_top

2. Generell gjennomføring av avtaler

    Frilanser/operatør sørger for at de har tilgang til en datamaskin utstyrt med internettforbindelse. Arbeidet utføres kun gjennom tjenesteleverandørens meldingsplattform. Frilanser/operatør er ansvarlig for kostnadene ved bruk av Internett. En uavhengig frilanser/operatør er klar over at de driver en uavhengig virksomhet eller en gründer. Frilanser/operatør forplikter seg til å akseptere uavhengige oppdrag fra Contentmods.com som de kan akseptere eller avvise når som helst. Contentmods.com er ikke ansvarlig for utførelsen av entreprenørens mandat eller levering av tjenesten. Dette gjelder spesielt, men ikke utelukkende, når det gjelder meldinger og innhold. En uavhengig frilanser/operatør er alene ansvarlig for meldingene de skriver. Contentmods.com har ingen innvirkning på meldingene som skrives og er derfor ikke ansvarlig for dem.. Frilanser/Operatør jobber selvstendig. Frilanser/Operatør organiserer arbeidstimer etter eget ønske, i den grad det ikke er begrensninger eller betingelser pålagt av Contentmods.com. Dersom en frilanser/operatør får en liste over tjenester, er arbeidstiden bindende. Frilanser/operatør informerer selskapet så snart som mulig om eventuelle hindringer for arbeid som varer i fem dager eller mer. Selskapet er ikke forpliktet til å betale frilans-/operatørkompensasjon for tjenester som ikke tilbys frilansere/operatører. All underleverandør og/eller ekstern deltakelse i frilans-/operatøroppdrag er betinget av forhåndssamtykke fra selskapet.
:to_top

3. Betaling/Fakturering/Avgifter

    Frilanser/Operatør betales etter selskapets gjeldende betalingsplan. Utbetalinger skjer ukentlig til frilansere/operatører hver mandag hvis kravet om minimum utbetalingsbeløp på €50 er oppfylt. Operatøren sørger også for at gyldig betalingsinformasjon er sendt inn korrekt til selskapet. . Hvis betalingsopplysningene er ugyldige eller betalinger ikke blir akseptert, eller det opptjente beløpet er mindre enn €50, overføres det opptjente beløpet til neste måned. Frilanseren/operatøren er selv ansvarlig for å betale skatter og andre avgifter, for enhver inntekt og som krever det. Frilanser/Operatør plikter å tegne egen helse- og pensjonsforsikring. Mindre beløp på mindre enn €50 vil ikke bli utbetalt, selv ved oppsigelse. I tilfelle du har gjort noen vesentlig uriktig fremstilling eller utelatelse, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av falsk ID eller identitetstyveri, bruk av falske navn, eller annen uærlig eller uetisk oppførsel; eller du (eller noen assosiert med deg) engasjerer seg i enhver atferd som kan ha negativ innvirkning på omdømmet til Contentmods.com, eller ryktet knyttet til merkevaren; eller ved oppsigelse av arbeidsforholdet før en utbetaling er bestemt, kommer alle dine rettigheter til utbetaling av arbeidsinntekt til å tapes umiddelbart og blir ugjenkallelig.
:to_top

4. Personvern/Eksklusivt

    Under og etter kontraktsarbeidet forplikter Frilanseren/Operatøren seg til taushetsplikt for alle konfidensielle forhold og prosesser de opplever under kontraktsarbeidet. Disse spørsmålene gjelder spesielt fremtidige utviklingsprosjekter, kunderegistre, andre forretningshemmelighetsmedier, flyten av tekniske aktiviteter og all informasjon knyttet til operatørtjenester og forretningsstrategier. Taushetsplikten nevnt i første ledd gjelder særlig selskapets interne nettside og informasjonen på denne siden. Taushetsplikt omfatter også opplæringsdokumenter og andre dokumenter, samt alle oppdrag eller forespørsler om støtte til bestillinger etter artikkel 1 i denne avtalen som sendes til frilansere/operatører. Taushetsplikten gjelder også for mottatt og sendt e-post som inneholder opplysninger knyttet til virksomhetens virksomhet. Antallet krav er ikke begrenset. Frilansere/operatører har ikke lov til å lagre, bruke eller dele private data de kan få tilgang til mens de jobber for Contentmods.com Innenfor omfanget av oppgavene nevnt i artikkel 1 i denne avtalen, handler frilanseren/operatøren utelukkende i selskapets navn. Taushetsavtalen er gyldig i seks måneder etter avsluttet arbeid og for materiell og informasjon som eies av selskapet permanent.
:to_top

5. Diverse bestemmelser

    Hvis noe av innholdet i denne avtalen anses som ugyldig eller blir ugyldig i fremtiden, eller hvis avtalen inneholder en defekt, vil det ikke påvirke de resterende delene av avtalen. For å erstatte den eksisterende klausulen eller for å tette smutthullene, bør det innføres en passende bestemmelse som best samsvarer med den reguleringen partene er enige om..
:to_top