Freelance-/toimintasopimus ja luottamuksellisuussopimus

Viimeisin päivitetty:

1. Freelancer/Operaattorin tehtävä

 • Freelancer/Operaattori työskentelee yrityksessä anonyymisti virtuaaliprofiilin kautta ja hänen tehtävänään on innostaa asiakkaita jatkuvaan keskusteluun.
 • Käyttäjän on noudatettava viestien kirjoittamista koskevia sääntöjä ja ohjeita.

2. Sopimuksen yleinen toteutus

 • Freelancer/Operaattori huolehtii siitä, että hänellä on käytettävissään tietokone, jossa on Internet-yhteys. Työ tapahtuu vain palveluntarjoajan viestialustan kautta. Freelancer/toimija vastaa Internetin käytöstä aiheutuvista kustannuksista.
 • Freelancer/toimija on tietoinen siitä, että hän harjoittaa itsenäistä liiketoimintaa tai yrittäjyyttä. Freelancer/toimija sitoutuu vastaanottamaan :n yritykselta itsenäisesti toimeksiantoja, jotka hän voi milloin tahansa hyväksyä tai hylätä. :n yritys ei vastaa toimeksiantajan toimeksiannon toteuttamisesta tai palvelun tuottamisesta. Tämä koskee erityisesti, mutta ei yksinomaan, viestejä ja sisältöä. Itsenäinen freelancer/toimija on yksin vastuussa kirjoittamistaan viesteistä. Contentmods.com ei vaikuta kirjoitettuihin viesteihin eikä siten ole niistä vastuussa.
 • Freelancer/toimija työskentelee itsenäisesti.
 • Freelancer/toimija järjestää työajat parhaaksi katsomallaan tavalla, sikäli kuin Contentmods.com ei ole asettanut rajoituksia tai ehtoja. Jos freelancerille/operaattorille annetaan palveluluettelo, työajat ovat sitovia. Freelancer/Operaattori ilmoittaa yhtiölle mahdollisimman pian kaikista viisi päivää tai pitempikestoisista tyesteista.
 • Yhtiö ei ole velvollinen maksamaan freelancerille/operaattorille korvausta palveluista, joita ei ole tarjottu freelancereille/operaattoreille.
 • Kaiken alihankinnan ja/tai ulkopuolisen osallistumisen freelancerin/operaattorin tehtäviin on tapahduttava yhtiöltä ennakolta saadun suostumuksen perusteella.

3. Maksaminen/Laskutus/Verot

 • Freelancerille/Operaattorille maksetaan yrityksen kulloinkin voimassa olevan maksuaikataulun mukaisesti.
 • Maksut maksetaan freelancereille/Operaattoreille viikoittain joka maanantai, jos minimipalkkasumma 50 € on ansaittu ja voimassaolevat maksutiedot on annettu oikein verkkosivustolla.
 • Jos maksutiedot ovat virheellisiä tai maksuja ei hyväksytä tai ansaittu summa on alle 50 euroa, ansaittu summa siirtyy seuraavaan kuukauteen.
 • Freelancer/Operaattori on itse vastuussa verojen ja muiden maksujen maksamisesta, jos sellaisia on, kaikista tuloista ja/tai tuloista, jotka voivat kuulua sille.
 • Freelancer/Operaattori on velvollinen ottamaan oman sairaus- ja eläkevakuutuksen.
 • Pienempiä, alle 50 €:n summia ei makseta edes irtisanomisen yhteydessä.
 • Jos olet antanut olennaisia vääriä tietoja tai laiminlyöntejä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen väärän tai väärennetyn henkilöllisyystodistuksen käyttämiseen, väärän tai väärennetyn nimen käyttämiseen tai muuhun epärehelliseen tai epäeettiseen käytökseen; tai jos olet (tai joku sinuun sidoksissa oleva henkilö) syyllistynyt käytökseen, joka voi vaikuttaa haitallisesti maineeseen : yrityksen mainetta tai brändiin liittyvää liikearvoa; tai jos irtisanot itsesi ennen maksun suorittamista, kaikki oikeutesi kertyneiden ansioiden maksamiseen menetetään välittömästi ja peruuttamattomasti.

4. Tietosuoja/yksinoikeus

 • Sopimustyön aikana ja sen jälkeen freelancer/toimija sitoutuu salassapitovelvollisuuteen kaikkien luottamuksellisten asioiden ja prosessien osalta, joita hän kokee sopimustyön aikana. Nämä asiat koskevat erityisesti tulevia kehityshankkeita, asiakastietoja, muita liikesalaisuuksia sisältäviä medioita, teknisen toiminnan kulkua sekä kaikkia operaattoripalveluihin ja liiketoimintastrategioihin liittyviä tietoja.
 • Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua salassapitovelvollisuutta sovelletaan erityisesti yrityksen sisäiseen verkkosivustoon ja siellä oleviin tietoihin. Ammatillinen salassapitovelvollisuus koskee myös koulutusasiakirjoja ja muita asiakirjoja sekä kaikkia freelancereille/operaattoreille annettuja toimeksiantoja tai tukipyyntöjä tämän sopimuksen 1 artiklan mukaisiin tilauksiin. Salassapitovelvollisuus koskee myös kaikkia vastaanotettuja ja lähetettyjä sähköpostiviesteja, jotka sisltvt yrityksen toimintaan liittyv tietoa.
 • Saatavien määrää ei ole rajoitettu.
 • Freelancerit/Operaattorit eivt saa tallentaa, kytt tai jakaa yksityistietoja, joihin he saavat pääsyn :n palveluksessa toimiessaan
 • Tmn Sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettujen toimeksiantojen puitteissa freelancer/operaattorit toimivat ainoastaan yrityksen nimiss. Luottamuksellisuussopimus on voimassa kuusi kuukautta työn päättymisen jalkeen ja yrityksen omistamien aineistojen ja tietojen osalta pysyvasti.

5. Erilaiset määräykset

 • Jos jokin tämän sopimuksen sisällöstä katsotaan pätemättömäksi tai tulee pätemättömäksi tulevaisuudessa tai jos sopimuksessa on virhe, se ei vaikuta sopimuksen muihin osiin. Voimassa olevan lausekkeen korvaamiseksi tai aukkojen sulkemiseksi olisi otettava käyttöön asianmukainen määräys, joka parhaiten vastaa osapuolten sopimaa sääntelyä.
.