Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικά

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (TAC) ισχύουν για την επίσκεψη και τη χρήση της Ιστοσελίδας και άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρεία Contentmods.com. Διαβάστε προσεκτικά αυτά τα TAC πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή/και χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Εάν υπάρχουν σημεία στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις με τα οποία ο χειριστής δεν μπορεί να συμφωνήσει ή εάν ο χειριστής αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση αυτών των γενικών TAC, τότε ο χειριστής μπορεί να ακυρώσει άμεσα την επίσκεψή του στον Ιστότοπο. Αυτή ή μελλοντικές επισκέψεις στον Ιστότοπο ή/και η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται ότι ο χειριστής αποδέχεται αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

1. Ορισμοί

1.1. Contentmods.com: χειριστής, ιδιοκτήτης και χειριστής του ιστότοπου.

1.2. Συνδεδεμένη εταιρεία: σημαίνει μια οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με ένα μέρος, όπου «έλεγχος» σημαίνει κατοχή 50% ή περισσότερο των μετοχών, συμμετοχικών συμμετοχών ή άλλων τίτλων που δικαιούνται να ψηφίσουν για την εκλογή διευθυντών ή άλλων διευθυντικών στελεχών αρχή.

1.3. Λογαριασμός: σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε τμήματα της Υπηρεσίας μας.

1.4. Εταιρεία: (αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" ή "Δικοί μας" στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται σε: εταιρεία

1.5. Περιεχόμενο: αναφέρεται σε περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να αναρτηθούν, να μεταφορτωθούν, να συνδεθούν ή να διατεθούν με άλλο τρόπο από εσάς, ανεξάρτητα από τη μορφή αυτού του περιεχομένου.

1.6. Υπηρεσία: αναφέρεται στον Ιστότοπο.

1.7. Όροι και Προϋποθέσεις: (αναφέρονται επίσης ως "Όροι" ή "TAC") σημαίνει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις που αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

1.8. Υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων: σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών) που παρέχονται από τρίτο μέρος που ενδέχεται να εμφανίζονται, να περιλαμβάνονται ή να διατίθενται από την Υπηρεσία.

1.9. Ιστότοπος: αναφέρεται στο Contentmods.com, προσβάσιμο από το contentmods.com

1.10. Εσείς: σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλες νομικές ομάδες για λογαριασμό των οποίων το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Φύση και πεδίο εφαρμογής των συνθηκών

2.1. Αυτά είναι τα TAC που διέπουν τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας και η συμφωνία που ισχύει μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων των χειριστών σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

2.2. Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτά τα TAC ισχύουν για όλους τους χειριστές, τους επισκέπτες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

2.3. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

2.4. Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται επίσης από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπο και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και για το πώς σας προστατεύει ο νόμος. Παρακαλώ διαβάστε Η Πολιτική Απορρήτου μας προσέχετε πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

3. Λογαριασμοί χειριστή

3.1. Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στην Contentmods.com, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που να είναι ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση συνιστά παραβίαση του TAC, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην εταιρεία Contentmods.com.

3.2. Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες στο πλαίσιο του κωδικού πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας ανήκει στην Υπηρεσία μας είτε σε υπηρεσία κοινωνικών μέσων τρίτων.

3.3. Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανένα τρίτο μέρος. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

3.4. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ως όνομα χρήστη το όνομα άλλου προσώπου ή οντότητας ή που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμο για χρήση, ένα εμπορικό σήμα ή όνομα που υπόκειται σε δικαιώματα άλλου προσώπου ή οντότητας εκτός από εσάς χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση ή όνομα που είναι κατά τα άλλα προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο.


Περιεχόμενο

4. Το δικαίωμά σας να δημοσιεύετε περιεχόμενο

4.1. Η Υπηρεσία μας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε Περιεχόμενο. Είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας, της νομιμότητας και της καταλληλότητάς του.

4.2. Με τη δημοσίευση Περιεχομένου στην Υπηρεσία, Μας εκχωρείτε το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, τροποποίησης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, αναπαραγωγής και διανομής αυτού του Περιεχομένου εντός και μέσω της Υπηρεσίας. Διατηρείτε όλα και όλα τα δικαιώματά σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στην ή μέσω της Υπηρεσίας και είστε υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι αυτή η άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα για εμάς να διαθέτουμε το Περιεχόμενό σας σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης της Υπηρεσίας, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενό σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

5. Περιορισμοί περιεχομένου

5.1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των χειριστών της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ρητά και κατανοείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο και για όλη τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο λογαριασμό σας, είτε από εσάς είτε από οποιοδήποτε τρίτο άτομο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας.

5.2. Δεν επιτρέπεται να μεταδώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι παράνομο, προσβλητικό, ενοχλητικό, που προορίζεται να αηδιάσει, να απειλήσει, να συκοφαντεί, να συκοφαντεί, να είναι άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο. Παραδείγματα τέτοιου απαράδεκτου Περιεχομένου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

 • Παράνομη ή προωθητική παράνομη δραστηριότητα,
 • Περιεχόμενο που εισάγει διακρίσεις, δυσφημισμό ή κακόβουλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου αναφορές ή σχόλια σχετικά με τη θρησκεία, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την εθνική/εθνοτική καταγωγή ή άλλες στοχευμένες ομάδες·
 • Ανεπιθύμητα μηνύματα, μηχάνημα – ή τυχαία – που δημιουργούνται, που αποτελούν μη εξουσιοδοτημένη ή αυτόκλητη διαφήμιση, αλυσιδωτές επιστολές, οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης παρότρυνσης ή οποιαδήποτε μορφή λαχειοφόρου αγοράς ή τζόγου·
 • Περιέχει ή εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλο λογισμικό, δούρειους ίππους ή άλλο περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται να διαταράξει, να βλάψει ή να περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να βλάψει ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες τρίτου προσώπου.
 • Παραβίαση ιδιοκτησιών δικαιωμάτων οποιουδήποτε μέρους, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων δημοσιότητας ή άλλων δικαιωμάτων.
 • Περιποίηση προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων της Εταιρείας και των εργαζομένων ή εκπροσώπων της.
 • Παραβίαση του απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
 • Αποθήκευση και κοινή χρήση με σκοπό την κατάχρηση ατόμων με προσωπικές δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω της πλατφόρμας
 • Ψεύτικες πληροφορίες και χαρακτηριστικά.

5.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να καθορίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εάν οποιοδήποτε Περιεχόμενο είναι κατάλληλο και συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους, να αρνηθεί ή να αφαιρέσει αυτό το Περιεχόμενο. Η Εταιρεία διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να κάνει μορφοποίηση και αλλαγές για να αλλάξει τον τρόπο οποιουδήποτε Περιεχομένου. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να περιορίσει ή να ανακαλέσει τη χρήση της Υπηρεσίας εάν δημοσιεύσετε τέτοιο απαράδεκτο Περιεχόμενο.

5.4. Καθώς η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από χειριστές ή/και τρίτα μέρη στην Υπηρεσία, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με δική σας ευθύνη. Κατανοείτε ότι με τη χρήση της Υπηρεσίας ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό, άσεμνο, λανθασμένο ή απαράδεκτο και συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων στο οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου.

6. Αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου

6.1. Παρόλο που γίνονται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

6.2. Κατεστραμμένα ή μη έγκυρα σημεία αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να προκληθούν, χωρίς περιορισμό, από Περιεχόμενο που έχει καταστραφεί πριν από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή που αλλάζει κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας.

6.3. Η Εταιρεία θα παρέχει υποστήριξη και θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τυχόν γνωστά ή ανακαλυφθέντα ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με την ακεραιότητα του Περιεχομένου ή την αποτυχία επιτυχούς επαναφοράς του Περιεχομένου σε κατάσταση χρήσης.

6.4. Συμφωνείτε να διατηρείτε ένα ακριβές και πλήρες αντίγραφο οποιουδήποτε Περιεχομένου σε τοποθεσία ανεξάρτητη από την Υπηρεσία.


Περιεχόμενο

7. Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας

7.1. Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αποτελεί πολιτική μας να απαντάμε σε οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Υπηρεσία παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλη παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου.

7.2. Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένοι εκ μέρους ενός και πιστεύετε ότι το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που λαμβάνει χώρα μέσω της Υπηρεσίας, πρέπει να υποβάλετε την ειδοποίησή σας γραπτώς στην προσοχή του ο αντιπρόσωπος πνευματικών δικαιωμάτων μας μέσω email στη διεύθυνση gr@contentmods.com και συμπεριλάβετε στην ειδοποίησή σας μια λεπτομερή περιγραφή της υποτιθέμενης παραβίασης.

7.3. Ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρων) για ψευδή δήλωση ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα.

8. Πνευματική ιδιοκτησία

8.1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλα τα παρόμοια δικαιώματα για όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, ανήκουν αποκλειστικά στην :εταιρεία ή στους δικαιοπαρόχους της.

8.2. Τίποτα από αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς γραπτή άδεια από την εταιρεία Contentmods.com. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τους ήχους και το λογισμικό αυτού του ιστότοπου ανήκουν στην εταιρεία: ή στους δικαιοπαρόχους της.

8.3. Εφόσον οι χειριστές αποστέλλουν κείμενα, εικόνες, ήχους ή/και λογισμικό στην Contentmods.com ή τα αφήνουν στον ιστότοπο, οι χειριστές μεταβιβάζουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους στην Contentmods.com και ως εκ τούτου αποζημιώνουν την εταιρεία έναντι αξιώσεων τρίτων. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δικαιούται, μεταξύ άλλων, να εκμεταλλευτεί εμπορικά αυτές τις συνεισφορές.

8.4. Εάν η εταιρεία ενημερωθεί για (υποτιθέμενη) παραβίαση υλικού ή για (υποτιθέμενη) παραβίαση συνδέσμων στον Ιστότοπο, τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αφαιρέσει αμέσως αυτό το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους.

9 . Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

9.1. Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την Εταιρεία.

9.2. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται ή φέρεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται στο ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων τοποθεσιών ή υπηρεσιών.

9.3. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

9.4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και με το απόρρητο κατά την υποβολή αίτησης σε Contentmods.com.
 • Είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα σωστά προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε αίτηση στο μέλλον εάν/μια φορά απορριφθείτε.
 • Έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε αίτηση χωρίς λόγο.
 • Προσπαθούμε να απαντήσουμε. αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την απάντηση στην αίτησή σας. Επίσης, ελέγξτε το ανεπιθύμητο περιεχόμενο καθώς ένα email από την εταιρεία Contentmods.com μπορεί να καταλήξει εκεί.
 • Μπορεί να ζητήσουμε προσωπικά στοιχεία (ταυτότητα για να αποδείξετε την ταυτότητά σας) για διαχειριστικούς σκοπούς. Αυτό δεν θα κοινοποιηθεί σε άλλους ή σε τρίτους.
 • Αιτήσεις χειριστών που εργάζονται για εμάς μέσω συνεργατών θα απορριφθούν αμέσως.
 • Έχουμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε Εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου

10. Τερματισμός

10.1. Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και χωρίς περιορισμό εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

10.2. Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα παύσει αμέσως. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας, μπορείτε απλώς να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

11. Περιορισμός ευθύνης

11.1. Ανεξάρτητα από τυχόν ζημίες που ενδέχεται να υποστείτε, η πλήρης ευθύνη της Εταιρείας και οποιουδήποτε από τους προμηθευτές της βάσει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και η αποκλειστική σας αποζημίωση για όλα τα παραπάνω περιορίζεται στο ποσό που πραγματικά κερδίσατε μέσω της Υπηρεσίας ή/και 100 EUR πρόστιμο εάν δεν έχετε οφειλόμενο υπόλοιπο μέσω της Υπηρεσίας.

11.2. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή αποθετική ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή άλλες πληροφορίες, για προσωπικό τραυματισμό, για διακοπή της επιχείρησης, απώλεια ιδιωτικού απορρήτου που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας, λογισμικού τρίτων ή/και υλικού τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιείται με την Υπηρεσία, ή διαφορετικά σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων), ακόμη και αν η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε προμηθευτής έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και ακόμη και αν η επανόρθωση δεν εκπληρώνει τον ουσιαστικό σκοπό της.

12. Διαθεσιμότητα

12.1. Εγγυήσεις και Περιορισμοί Ευθύνης: Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγύηση ή όρο. Η πλατφόρμα μας ενδέχεται να μην είναι απαλλαγμένη από δυσλειτουργίες, σφάλματα ή διακοπές. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν να παραιτηθούν από όλες τις ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Πλατφόρμας μας, παρά την αιτία. Ούτε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην απόδοση που προκύπτει από αιτίες πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο μας.

12.2. Εκτός από τις περιπτώσεις που τέτοιες εξαιρέσεις απαγορεύονται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ούτε η μητρική της, οι θυγατρικές, οι θυγατρικές ή οι αντίστοιχοι διευθυντές τους, υπάλληλοι, στελέχη, πράκτορες, πάροχοι υπηρεσιών, εργολάβοι, δικαιοπάροχοι, κάτοχοι άδειας, προμηθευτές ή διάδοχοί της δεν ευθύνονται για αμέλεια , βαριά αμέλεια, παραπλανητική δήλωση από αμέλεια, θεμελιώδης παραβίαση, ζημίες οποιουδήποτε είδους, σύμφωνα με οποιαδήποτε νομική θεωρία, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, ειδικής, τυχαίας, παρεπόμενης ή τιμωρητικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σωματικών βλαβών, πόνου και ταλαιπωρίας, συναισθηματική αγωνία, απώλεια εσόδων, απώλεια κερδών, απώλεια επιχείρησης ή αναμενόμενη αποταμίευση, απώλεια υπεραξίας, απώλεια χρήσης, απώλεια δεδομένων και εάν προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση σύμβασης, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή άλλο , ακόμη και αν το μέρος φέρεται να ενημερώθηκε ή είχε λόγους να το γνωρίζει, που προέκυψε από ή σε σχέση με τη χρήση σας, ή ανικανότητα να χρησιμοποιήσετε ή να βασιστείτε στον ιστότοπο, σε οποιουσδήποτε συνδεδεμένους ιστότοπους ή άλλα τους ιστοτόπους τρίτων της, ούτε οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό, ανάρτηση ή πληροφορίες σχετικά με αυτές, ακόμα κι αν το μέρος φέρεται να ενημερώθηκε ή είχε λόγους να το μάθει.

13. Ισχύων νόμος

13.1. Οι νόμοι της Χώρας, εξαιρουμένων των κανόνων περί σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν τους παρόντες Όρους και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Η χρήση της Εφαρμογής από εσάς ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

14. Επίλυση διαφορών

14.1. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε τη διαφορά ανεπίσημα επικοινωνώντας με την Εταιρεία.


Δυνατότητα διαχωρισμού και παραίτηση

15. Δυνατότητα διαχωρισμού

15.1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί μη εκτελεστή ή άκυρη, αυτή η διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν και να ισχύουν πλήρως.

16. Παραίτηση

16.1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν, η αδυναμία άσκησης δικαιώματος ή απαίτησης εκπλήρωσης μιας υποχρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζει την ικανότητα ενός συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ή να απαιτήσει τέτοια εκτέλεση οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια ούτε η παραίτηση από παραβίαση συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση.

17. Μεταφραστική ερμηνεία

17.1. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί εάν τους έχουμε καταστήσει διαθέσιμους σε εσάς στην Υπηρεσία μας.

17.2. Συμφωνείτε ότι το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει σε περίπτωση διαφωνίας.

18. Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

18.1. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος τυχόν νέων όρων. Το τι συνιστά υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική μας κρίση.

18.2. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και την Υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και την Υπηρεσία. Προϋποθέσεις, Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Με email: gr@contentmods.com